NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Bromus arvensisåkerfaks

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert
Først observert i Norge
flere steder - -1800
Første observerte etablering i Norge
flere steder - -1800
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa og Vest-Asia.

Åkerfaks Bromus arvensis har vært et stabilt åkerugras i Norge fra før 1800, se f.eks. Gunnerus (1776) og belegg i Trondheimsherbariet. Det vil si at arten ikke oppfyller kravene til fremmed art i dette prosjektet. I tillegg har åkerfaks gått radikalt tilbake og er forsvunnet som stabil art i Norge, trolig for flere tiår siden. Årsaken er at arten var avhengig av tradisjonelt åkerbruk og tradisjonell tørking av såkornet. I de siste tiårene er nesten alle funn gjort på skrotemark og under fuglebrett. Det er ikke dokumentert funn etter 2000. Se spredningshistorikk.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Finnmark
  Antall forekomster
  100 - Mørketall: 10

 2. Periode
  1901 - 1950
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  • Nord-Trøndelag
  • Nordland
  • Troms
  • Finnmark
  Antall forekomster
  230 - Mørketall: 5

 3. Periode
  1951 - 1975
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  14 - Mørketall: 5

 4. Periode
  1976 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sør-Trøndelag
  Antall forekomster
  18 - Mørketall: 3