NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gagea pratensisenggullstjerne

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b2/b3  Økning i forekomstareal/økning av enkeltforekomster
Delkategori 2   Lav fortetningsrate (0,01 >= μ > 0; 25% >= prosentvis økning > 0%; anslag)
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

 • Kvantitative data finnes for Norge

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 5000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Enggullstjerne er pr. i dag kjent med 4 forekomster (mørketall 2) i ett fylke (Ak/Os). Størrelsen på de andre forekomstene er uviss, men forekomsten i Botanisk hage i Oslo estimeres til årvisst opp mot 5000.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b2 Økning i forekomstareal / b3 Økning av enkeltforekomster

 • Fortetningsrate, konklusjon: Låg

c Naturtypekolonisering

 • Plener.

Kriteriedokumentasjon

Enggullstjerne Gagea pratensis kom med nokså stor sikkerhet inn som dyrket i Botanisk hage i Ak Oslo, der den ble funnet som forvillet første gang i 1912. Den har etablert seg godt og opptrer i middels store mengder hvert år. Arten er senere funnet ved det tidligere Olsens enkes gartneri på Bestum fra 1946, i veikanter, plen og rabatter på UMBs område i Ak Ås fra 1980, og på Ekeberg i Ak Oslo fra 2000. Den har en meget svak ekspansjon.

Arten er en flerårig laukplante der laukene deler seg og formerer planten. Planten har også rikelig frøsetting. Frøene spres med maur over korte distanser. Arten er kommet inn - trolig som opprinnelig dyrket, men kanskje med såfrø - i Botanisk hage i Oslo og spredt til andre hager, parker og gartnerier. Den etablerer seg nesten bare i plen og grasmatter ved bebyggelse. Den har kanskje en svært langsom ekspansjon, men visner ned tidlig og har ingen negativ økologisk effekt.

Først observert i Norge
Ak Oslo: Tøyen, Botanisk hage - 1912
Første observerte etablering i Norge
Ak Oslo: Tøyen, Botanisk hage - 1912
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa nord til Sør-Skandinavia.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1912 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 2. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 2

 3. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 2

 4. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  3 - Mørketall: 2

 5. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

 6. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  Antall forekomster
  4 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Enggullstjerne Gagea pratensis kom med nokså stor sikkerhet inn som dyrket i Botanisk hage i Ak Oslo, der den ble funnet som forvillet første gang i 1912. Den har etablert seg godt og opptrer i middels store mengder hvert år. Arten er senere funnet ved det tidligere Olsens enkes gartneri på Bestum fra 1946, i veikanter, plen og rabatter på UMBs område i Ak Ås fra 1980, og på Ekeberg i Ak Oslo fra 2000. Den har en meget svak ekspansjon.

Naturtyper
 • bybebyggelse

 • forstads- og hagebybebyggelse

 • vegkant

 • park

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra gartneri

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet spredning - Fra botaniske hager

  (Kun historisk)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år