NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Allium scorodoprasum scorodoprasumbendelløk

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Bendellauk Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum er en flerårig urt med to typer vegetativ formering: ved deling av lauken og ved tallrike yngleknopper i en omdannet blomsterstand. Yngleknoppene spres lette med dyr, inkludert maur, og arten finnes ofte på og nær maurtuer. Blomster er sjeldne og frøsetting er ikke dokumentert i norsk materiale. Planten er nokså sikkert kommet fra Nord- og Vest-Europa til Norge. Den forekommer særlig i berg, på noe baserik grunnlendt mark, og i tørr grasmatte. Mange forekomster er i sprekker og sprekkdaler i kystnære berg. Arten er nokså sikkert innført i Norge, men funndataene tyder på at dette har skjedd før 1800, kanskje lenge før. I Tusenårshagen ved museet i Kristiansand dyrkes den som en mulig nytteplante fra vikingetid. Både en tidlig forekomst på Svenner i Vf Larvik (1829, uthavn) og noen tidlige forekomster på flere øyer i Sunnhordland er vanskelige å forklare ut fra sen innførsel. Arten er sterkt knyttet til uthavner og holmer i områder med sjøfart. Det er trolig at planten er bragt med som matplante (krydder, grønnsak) til uthavnene. Arten hadde allerede før 1900 hovedmønsteret i dagens utbredelse, med konsentrasjoner i Oslofjorden, Vestfold-Kragerø, Sørlands-skjærgården og skjærgården i Sunnhordland. Alle stabile forekomster er langs de mest vintermilde delene av kysten. Arten har vært stabil eller kanskje i svak tilbakegang siden 1940, med et tall på rundt 30 kjente forekomster. Se spredningshistorikk.

Først observert i Norge
Vf Larvik: Svenner - 1829
Første observerte etablering i Norge
Vf Larvik: Svenner - 1829
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
 • Europa Sør

Europa nord til Danmark og Sør-Sverige.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
5 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1829 - 1850
  Fylkesforekomst
  • Oslo og Akershus
  • Vestfold
  Antall forekomster
  2 - Mørketall: 5

 2. Periode
  1851 - 1900
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  13 - Mørketall: 3

 3. Periode
  1901 - 1920
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  16 - Mørketall: 3

 4. Periode
  1921 - 1940
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  22 - Mørketall: 2,5

 5. Periode
  1941 - 1960
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  30 - Mørketall: 2

 6. Periode
  1961 - 1980
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  34 - Mørketall: 2

 7. Periode
  1981 - 2000
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Rogaland
  • Hordaland
  Antall forekomster
  38 - Mørketall: 2

 8. Periode
  2001 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Telemark
  • Aust-Agder
  • Vest-Agder
  • Hordaland
  Antall forekomster
  33 - Mørketall: 2

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det er uvisst om bendellauk Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum er hjemlig eller ikke. Noen tidlige forekomster i Sunnhordland er vanskelige å forklare ut fra innførsel, men ellers er arten sterkt knyttet til uthavner og holmer i områder med sjøfart og ballast. De tidlige funnene (1829-1860) kan kanskje knyttes til utslipp av ballastvatn, men mer trolig er det at planten er bragt med som matplante (krydder, grønnsak) til uthavnene. Arten hadde allerede før 1900 hovedmønsteret i dagens utbredelse, med konsentrasjoner i Oslofjorden, Vestfold-Kragerø, Sørlands-skjærgården og skjærgården i Sunnhordland. Alle stabile forekomster er langs de mest vintermilde delene av kysten. Arten har vært stabil eller kanskje i svak tilbakegang siden 1940, med et tall på rundt 30 kjente forekomster.

Naturtyper
 • Kulturmarkseng

 • Skrotemark

 • vegkant

 • Kystnær grus- og steinmark

 • Åpen skredmark

 • intermediær knaus

 • kalkknaus

 • grunnlendt lågurtmark

 • grunnlendt kalkmark