NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Athene noctuakirkeugle

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Hekker i hele Europa nord til Danmark. Ett funn i på Minde i Bergen, Hordaland 30. september-11. november 1974. Da arten er en utpreget standfugl i sitt utbredelsesområde, dreier det seg trolig om en rømt fangenskapsfugl, eller at den er blitt brakt til Norge med menneskelig innvirkning (Michaelsen 1979). Det er svært lite trolig at individer som rømmer fra fangenskap vil etablere viltlevende bestand i Norge.

Først observert i Norge
Bergen - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
3 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  > 100