NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Xanthocephalus xanthocephalusgulhodetrupial

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er hjemmehørende i Nord-Amerika. Holdes som burfugl i Europa. Ett individ ble funnet på Halten i Sør-Trøndelag 30. mai 1979 (Ree 1980). Antatt å være en rømt burfugl. Slik situasjonen er nå vurderes det som svært lite sannsynlig at arten vil danne viltlevende hekkebestand i Norge.

Først observert i Norge
Halten i Sør-Trøndelag - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1