NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Emberiza brunicepsbrunhodespurv

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er utbredt i Vest-Sentral Asia. Den er en vanlig burfugl i Europa og alle norske funn regnes som rømte burfugler. Mer enn 10 funn i Norge (Clarke 1991). På grunn av klimatiske forhold betraktes det som svært lite sannsynlig at arten vil kunne etablere en viltlevende bestand i Norge.

Først observert i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
2 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1