NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Chrysolophus pictusgullfasan

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kan nok reprodusere her, men tåler neppe norske vinterforhold og vil trolig ikke danne bestand eller medføre introgresjon i Norge i kommende 50 års periode.

Først observert i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Buskerud
  • Sør-Trøndelag
  Antall individer
  4
  Antall forekomster
  4
  Forekomstareal
  600
  Utbredelsesområde
  16

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Mjøs, A. T. & Solbakken, K. Aa. 2001. Sjeldne fugler i Norge i 1999 og 2000. Rapport fra norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 24: 3-59
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1