NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Alectoris rufarødhøne

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kan nok reprodusere her, men tåler neppe norske vinterforhold og vil trolig ikke danne bestand eller medføre introgresjon i Norge i kommende 50 års periode.

Først observert i Norge
Stavanger og Halden - 1850-1899
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Buskerud
  • Rogaland
  • Nord-Trøndelag
  Antall individer
  4
  Antall forekomster
  4
  Forekomstareal
  56518
  Utbredelsesområde
  16

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bevanger & Ree 1994. Fugler og pattedyr. S. 74-120 i: Tømmerås, B.Å. (red.) Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. NINA Utredning 62.
  • Olsen, T. A. & Mjølsnes, K. R. 2007. Sjeldne fugler i Norge i 2005. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 30: 68-115
  • Løvenskiold, H. 1947. Håndbok over Norges fugler. Gyldendahl, Oslo.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  2 - 10