NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Colinus virginianusnordkrattvaktel

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kan nok reprodusere her, men tåler neppe norske vinterforhold og vil trolig ikke danne bestand eller medføre introgresjon i Norge i kommende 50 års periode.

Først observert i Norge
Malmøya i Vestfold - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
2 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Vestfold

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr. S. 74-120 i: Tømmerås, B.Å. (red.) Introduksjoner av fremmede organismer til Norge. NINA Utredning 62.
Naturtyper
 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmark

 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Flere ganger pr. 10. år
  Abundans
  1