NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Streptopelia senegalensispalmedue

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er hjemmehørende i Afrika sør for Sahara, Midtøsten og Sør-Asia øst til India. Holdes som fangenskapsfugl i Europa. Ett individ ble sett på Herøya, Porsgrunn, Telemark 14. september 1987 (Bentz 1989). Denne ble ansett å være en rømt burfugl. Sørlig art som vi antar ikke vil kunne etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Først observert i Norge
Herøya i Telemark - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
3 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1800 - 2012
  Fylkesforekomst
  • Telemark

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Slik situasjonen er nå forventes ikke arten å kunne etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • McCarthy, E. M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press.
  • Bentz, P.-G. 1989. Sjeldne fugler i Norge i 1987. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF Vår Fuglefauna 12: 101-110
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1