NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Columba liviaklippedue

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Innført før år 1800.

Først observert i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
  • Europa Nord
Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (b) Rømt eller forvillet
Tidligere økologisk risikovurdering
  • Er risikovurdert i Norge
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
2 år
Naturtyper
  • Konstruert fastmark

  • Berg, ur og grunnjordsystemer

Vektorer
  • Tilsiktet utsetting - Produksjonsart

    (Kun historisk)