NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Pelecanus crispuskrøllpelikan

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten hjemmehørende i SØ-Europa. Holdes som parkfugl flere steder i Europa. I alt 7 funn fra Norge. Første observasjon var i Rana, Nordland i 1967 og stammet fra en dyrehage i Sverige (Haftorn 1971). Observert i Florø, Sogn og Fjordane 15. juli-15. august 1973 og i Herøy, Møre og Romsdal 19. juni 1973. Fuglen var vingeklippet og ble innfanget (Ree 1980). Et annet individ ble sett på Randaberg, Rogaland 10-11. juni 1976 (Bunes & Solbakken 2004). Slik situasjonen er nå anses det som svært lite trolig at arten vil etablere viltlevende hekkebestand i Norge.

Først observert i Norge
Rana i Nordland - 1960-1969
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
11 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1