NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Psilocybe cyanescensblånende fleinsopp

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 2   Lengre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 10
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

1 individ x mørketall 10

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  ukjent

c Naturtypekolonisering

 • Kulturmark.

Kriteriedokumentasjon

Arten er saprotrof og knyttet til vedrester og dødt plantemateriale. Den er bare funnet én gang, Vest-Agder: Kristiansand. I hvor stor grad soppen kan etablere seg videre er uvisst. Det er verdt å merke seg at den inneholder det hallusinogene stoffet psilocybin.

Først observert i Norge
Vest-Agder: Kristiansand: Strai - 1980-1989
Første observerte etablering i Norge
Vest-Agder: Kristiansand: Strai - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  1987 - 1987
  Fylkesforekomst
  • Vest-Agder
  Antall forekomster
  1 - Mørketall: 10
  Kommentar
  Ett funn i Kristiansand, litt usikker identifikasjon, Psilocybe arcana er foreslått.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Ett funn. Spredningsprognose ukjent.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Knudsen, H. and Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica
 2. URI

  • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
Naturtyper
 • Skrotemark

 • barkhaug

 • sagflishaug

 • Dødt plantemateriale

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent