NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Buteo swainsoniiprærievåk

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:1,3h

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 3   Kan overføre genetisk materiale til stedegne arter (introgresjon)
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon 0 år
Grunnlag for forventet levetid

Arten forventes ikke å etablere hekkebestand i Norge

Økologisk effekt

h Introgresjon

 • Dokumentert i utlandet

Kriteriedokumentasjon

Arten er hjemmehørende i det vestlige Nord-Amerika. Ett individ ble sett og fotografert på Vedøy, Røst i Nordland 6. mai 1986 som første funn i Europa. Trolig rømt fangenskapsfugl (Bentz 1988). Hybridisering kjent med fjellvåk i Nord-Amerika (McCarthy 2006). Svært lite sannsynlig at artene vil kunne etablere hekkebestand i Norge, men det er muligheter for at rømte individer kan danne hybridpar med musvåk eller fjellvåk.

Først observert i Norge
Røst i Nordland - 1980-1989
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
8 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2012 - 2012
  Fylkesforekomst

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Bentz, P.-G. 1988. Sjeldne fugler i Norge i 1986. rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF Vår Fuglefauna 11: 87-95
  • McCarthy, E.M. 2006. Handbook of avian hybrids of the world. Oxford University Press, Oxford
Naturtyper
 • Fastmarksskogsmark

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Pågående)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1