NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ardeola bacchusvinhegre

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Ett individ ble skutt på Hellesylt, Stranda i Møre og Romsdal høsten 1973. Trolig importert som burfugl til Europa (Mjøs 2002). Vi antar at denne arten ikke vil kunne etablere hekkebestand i Norge.

Først observert i Norge
Hellesylt, Møre og Romsdal - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
 • Asia
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (b) Rømt eller forvillet
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
5 år
Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Fra privatpersoners aktivitet

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
  Abundans
  1