NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Agaricus phaeolepidotus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Altfor usikker bestemmelse.

Først observert i Norge
Oslo: Vår Frelsers gravlund (usikker) - 1970-1979
Naturlig opprinnelse
  • Europa Nord
Kom til Norge fra
  • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
  • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Ukjent

Naturtyper
  • Grøntområder og idrettsanlegg