NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Goniadella gracilis

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:2,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Forventet levetid konklusjon < 10 år år
Grunnlag for forventet levetid

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 15
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Arten har spredd seg fra Liverpool i England til Bretagne over en periode på ca. 40 år. Det gir en gjennomsnittlig spredning på ca. 15 km i året.

c Naturtypekolonisering

 • Bløtbunn med mudder og sandblandet mudder i hav og kystområder

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare kjent fra to funn offshore innenfor norsk økonomisk sone i Norge. Det har vært gjentatt prøvetaking i områdene senere, omtrent hvert tredje år. Arten burde vært rapportert igjen dersom den har etablert fast bestand. I Europa ble den først oppdaget i England (Liverpool Bay) i 1970, hvor den nå er godt etablert. Den har senere spredd seg ut i sydlige Irskesjøen hvor den nå er vanlig. Det er nylig rapportert funn fra Bretagne, Frankrike. Spredning ellers i Europa er ikke kjent. Arten må forventes å ha begrenset mulighet for spredning i Norge.

Arten lever på bløtbunn med mudder og sandblandet mudder i hav og kystområder

Det er ikke kjente økologiske effekter som kan knyttes til arten.

Først observert i Norge
Statfjord Nordsjøen - 1993
Første observerte etablering i Norge
Statfjord Nordsjøen - 1993
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Nord
Kom til Norge fra
 • Annet sted
Årsak til tilstedeværelse
 • (d) Ukjent, men antropogen opprinnelse
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Utlandet

England: Det er ikke kjente økologiske effekter som kan knyttes til arten

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 1993
  Fylkesforekomst
  • Nordsjøen
  Antall individer
  3
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Tre individer er rapportert fra Statfjord-feltet i Nordsjøen, 130 m dyp

 2. Periode
  - 1995
  Fylkesforekomst
  • Norskehavet
  Antall individer
  50
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Ca 50 individer er rapportert fra Heidrun-feltet på Haltenbanken, 320-350 m dyp

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er bare kjent fra to funn offshore innenfor norsk økonomisk sone i Norge (MOD 2012). Det har vært gjentatt prøvetaking i områdene senere, omtrent hvert tredje år. Arten burde vært rapportert igjen dersom den har etablert fast bestand.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten ble først oppdaget i England (Liverpool Bay) i 1970, hvor den nå er godt etablert (Walker 1972, Eno m.fl. 1997). Den har senere spredd seg ut i sydlige Irskesjøen hvor den nå er vanlig. Det er nylig rapportert funn fra Bretagne, Frankrike (Blanchard m.fl. 2010). Spredning ellers i Europa er ikke kjent.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Eno, N.C., Clark, R.A. & Sanderson, W.G. 1997. Non-native marine species in British waters: a review and directory. Peterborough: Joint Nature Conservation Committee.
  • Blanchard, M. med flere 2010. Liste des espèces marines introduites dans les eaux bretonnes et des espèces introduites envahissantes des eaux peripheriques internett: www.bretagne-environnement.org eller http://archimer.ifremer.fr/doc/00026/13737/ 5
  • Walker, AJM. 1972. Gonidella gracilis, a polychaete new to British seas. Marine Biology. 14: 85-87
  • MOD - Miljøovervåkingsdatabasen 2012. Environmental monitoring database - database of soft bottom fauna and chemistry from environmental monitoring at the Norwegian shelf http://projects.dnv.com/MOD
Naturtyper
 • afotisk bløt mellomfast bunn

Vektorer
 • Utilsiktet spredning - Sekundær spredning fra naboland

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
  Hyppighet
  Sjeldnere enn hvert 10. år
 • Utilsiktet introduksjon - Med transportmiddel

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)