NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Decapauropus pseudomillotianus

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Kun kjent fra to veksthus i Bergen (Andersson mfl. 2005).

Naturlig opprinnelse

Sørøst-Asia (India, Sri Lanka) (Stoev mfl. 2010).

Kom til Norge fra
 • Ukjent

Arten er kun kjent fra et fåtall steder i verden, men er formodenlig mer utbredt i veksthus enn det som er kjent, og har kommet til Norge via et av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Ukjent

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Europa i Frankrike i 1958 (Stoev mfl. 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Stoev P., Zapparoli M., Golovatch S., Enghoff H., Akkari N. og Barber A. 2010. Myriapods (Myriapoda). Chapter 7.2. I: Roques A. mfl. (red.) Alien terrestrial arthropods of Europe BioRisk 4 (1): 97–130
  • Andersson G., Meidell B.A., Scheller U., Djursvoll P., Budd G. og Gärdenfors U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda Artdatabanken. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. 351 s.
Naturtyper
 • park

Kun kjent fra veksthus.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)