NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Hanseniella caldaria

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Tatt ved flere anledninger i veksthus tilhørende Botanisk hage i Oslo, senest i 2001 (Andersson mfl. 2005, K.M. Olsen pers. obs.).

Naturlig opprinnelse

Tropiske og subtropiske områder (Nord-Amerika opp til Mexico, Sør-Amerika, Afrika sør for Sahara, Sri Lanka, Galapagos og muligens New Zealand) (Stoev mfl. 2010).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Andersson mfl. (2005) nevner eldre funn fra drivhusene tilhørende Botanisk museum på Tøyen i Oslo. Samme sted er arten funnet 28.10.1993, 29.01.1999 og 24.10.2001 (K.M. Olsen leg.).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Europa i Danmark i 1903 (Stoev mfl. 2010).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Stoev P., Zapparoli M., Golovatch S., Enghoff H., Akkari N. og Barber A. 2010. Myriapods (Myriapoda). Chapter 7.2. I: Roques A. mfl. (red.) Alien terrestrial arthropods of Europe BioRisk 4 (1): 97–130
  • Andersson G., Meidell B.A., Scheller U., Djursvoll P., Budd G. og Gärdenfors U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda Artdatabanken. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. 351 s.
Naturtyper
 • park

Kun kjent fra veksthus.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med planter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)