NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Stigmatogaster subterraneushagejordkryper

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet i eller i nær tilknytning til et veksthuskompleks i Oslo i Norge, og det anses som lite sannsynlig at arten skal etablere seg i norsk natur.

Først observert i Norge
Tøyen, Oslo (Olsen 1995) - 30.05.1992
Første observerte etablering i Norge
Tøyen, Oslo (Olsen 1995) - 30.05.1992
Naturlig opprinnelse
 • Europa Nord

Nordvest- og Mellom-Europa (Eason 1964).

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første funn i Norge en hunn i komposthaugen tilknyttet Botanisk hage på Tøyen i Oslo 30.05.1992 og senere samme år, 30.08., en hann og en hunn samme sted (Olsen 1995). 04.05.1995 ble nok en hunn funnet samme sted (Olsen 2000) og 29.01.1999 ble en hann funnet inne i et av drivhusene med ca. 15 °C (K.M. Olsen upubl.).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Første funn i Sverige i Visby, Gotland i 1913 (Porat 1913). Arten er kjent fra både innen- og utendørslokaliteter i Danmark, de tidligste funnene rundt midten av 1800-tallet (Bergsøe og Meinert 1866, Enghoff 1973, 1983). Også fra Finland er arten kjent fra veksthus, de første funnene i 1947 og 1948 (Palmén 1948).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Eason E.H. 1964. Centipedes of the British Isles Frederick Warne & Co Ltd. x+294 s.
  • Olsen K.M. 1995. Nye småkryp for Norge – II. Jordskolopenderen Haplophilus subterraneus (Shaw, 1789), "kjempeskolopender" Insekt-Nytt 20 (4): 14
  • Porat C.O.v. 1913. En för Sverige ny myriopod Entomologisk Tidskrift 34 (2–4): 176–178
  • Enghoff H. 1973. Diplopoda and Chilopoda from suburban localities around Copenhagen Videnskabelige Meddelelser fra Dansk naturhistorisk Forening 136: 43–48
  • Enghoff H. 1983. Oversigt over skolopendrenes udbredelse i Danmark (Chilopoda) Entomologiske Meddelelser 50: 1–6
  • Bergsøe V. og Meinert F. 1866. Danmarks geophiler Naturhistorisk Tidsskrift. 3. Række IV (1): 81–108
  • Palmén E. 1948. The Chilopoda of eastern Fennoscandia Annales Zoologici Societatis Zoologicae Botanicae Fennicae 'Vanamo' 13 (4): 1–46
  • Olsen K.M. 2000. Haplophilus subterraneus (Shaw, 1789), a centipede (Chilopoda, Geophilomorpha) new to Norway Norwegian Journal of Entomology 47 (1): 63–64
Naturtyper
 • deponi for organisk avfall

 • park

Kun funnet i veksthus og i komposthaug med avfall fra disse.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)