NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Kryphioiulus occultushalekeisertusenbein

Ikke svartelistet

Ingen kjent risiko   NK:1,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 1   Mindre enn 10 år eller 5 generasjoner
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet én gang her til lands, i en park ved Strømsbu gård, Arendal. Det er ingen grunn til å tro at arten har eller vil få noen vesentlig påvirking på norsk natur.

Først observert i Norge
Strømsbu, Arendal (Olsen 1995) - 29.03.1994
Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør

Formodentlig europeisk, basert på Andersson mfl. (2005).

Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  - 29.03.1994
  Sted
  Strømsbu gård, Arendal
  Fylkesforekomst
  • Aust-Agder
  Antall individer
  3
  Antall forekomster
  1
  Kommentar
  Tre hunner (Olsen 1995).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Vi har ingen oversikt over spredningshistorikken til denne arten, da den kun er påvist ved ett tilfelle.

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Olsen K.M. 1995. Nye småkryp for Norge – I. Tusenbeinet Kryphioiulus occultus (C.L. Koch, 1877), "grisehaletusenbein" Insekt-Nytt 20 (4): 13
  • Andersson G., Meidell B.A., Scheller U., Djursvoll P., Budd G. og Gärdenfors U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda Artdatabanken. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. CF: 351 s.
Naturtyper
 • park

  • Edellauvtrær
  • Boreale lauvtrær