NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Poratia digitata

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Arten er foreløpig kun funnet i veksthus i Norge. Kun hunner som reproduserer parthenogenetisk.

Først observert i Norge
Tøyen, Oslo (Simonsen 1981) - 09.05.1967
Naturlig opprinnelse
 • Amerika Sør og Mellom

Tropisk og subtropisk Amerika (Mellom- og søndre del av Nord-Amerika) (Stoev mfl. 2010).

Kom til Norge fra
 • Annet sted

Arten er innført til mange europeiske land, og dyrene i Norge stammer formodentlig fra et av disse.

Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har aseksuell reproduksjon
Reproduserer utelukkende eller hovedsakelig innendørs

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Første funn i Norge fra veksthusene ved Botanisk hage i Oslo 09.05.1967 (Simonsen 1981). Arten er senere funnet i to av disse drivhusene i 1999 og 2001 (leg. K.M. Olsen).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kjent fra Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Østerrike, Storbritannia og USA, og finnes sannsynligvis i mange flere land (Andersen mfl. 2005).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Stoev P., Zapparoli M., Golovatch S., Enghoff H., Akkari N. og Barber A. 2010. Myriapods (Myriapoda). Chapter 7.2. I: Roques A. mfl. (red.) Alien terrestrial arthropods of Europe BioRisk 4 (1): 97–130
  • Simonsen Å. 1981. Faunistisk rapport over norske Diplopoda Hovedfagsoppgave. Zoologisk Museum, Universitetet i Bergen 93 s.
  • Andersson G., Meidell B.A., Scheller U., Djursvoll P., Budd G. og Gärdenfors U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Mångfotingar. Myriapoda Artdatabanken. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. CF: 351 s.
Naturtyper
 • park

Kun funnet i drivhus (Simonsen 1981, K.M. Olsen upubl.)

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med hageplanter

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)
 • Utilsiktet introduksjon - Med garteri-/planteskolevarer

  (Opphørt, men kan inntreffe igjen)