NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Psilochorus simoni

Ikke svartelistet

Lav risiko   LO:3a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 1   Mindre enn 0,3 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten har trolig kommet med importerte varer. I England med emballasjen i vinsendinger hvor den påfølgende har etablert seg i vinkjellere. Ingen kjent økologisk risiko.

Naturlig opprinnelse
 • Europa Sør
Kom til Norge fra
 • Ukjent
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Hordaland

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten har noen få funn på vestlandet, og det forventes en begrenset spredning ut ifra klimatiske faktorer.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Arten er vidt utbredt i Europa. I Storbritannia dukker den av og til opp i England og Wales og noen få funn fra Skotland. Den ble først introdusert i Europa til Frankrike og deretter Storbritannia (British Spiders 2011).

Referanser

 1. Publikasjoner

  • British Spiders 2011. Spider and Harvestman Recording Scheme website. The national recording schemes for spiders and harvestmen in Britain. http://srs.britishspiders.org.uk/
Naturtyper
 • Konstruert fastmark

Arten er i England funnet i vinkjellere og andre innendørs habitat (British Spiders 2011).

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med matvarer

  (Pågående)