NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Ostearius melanopygius

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 3   Mer enn 10 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år:
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:
  Kvalifisert anslag. Spredningshastighet kan ikke statistisk beregnes

Kriteriedokumentasjon

Arten er funnet flere ganger i Norge i områder sterkt preget av menneskelig aktivitet som fabrikkområder. Ingen kjent risiko.

Først observert i Norge
Øra, Fredrikstad (Aakra og Olsen 2003) - 17.09.2001
Naturlig opprinnelse
 • Oseania
Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Ukjent
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

 1. Periode
  2000 - 2011
  Fylkesforekomst
  • Østfold
  • Oslo og Akershus
  • Buskerud
  • Vest-Agder
  Antall individer
  16
  Antall forekomster
  8
  Forekomstareal
  7544
  Utbredelsesområde
  20

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Arten er funnet flere ganger i Norge i områder sterkt preget av menneskelig aktivitet som fabrikkområder, første gang i 2001 (Aakra & Olsen 2003).

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Kosmopolitt

Referanser

 1. Publikasjoner

  • Åkra K. og Olsen K.M. 2003. Two introduced species of spiders (Araneae) new to Norway and the first record of Uloborus plumipes Lucas (Uloboridae) from the Faroes Norwegian Journal of Entomology 50 (2): 104
Naturtyper
 • boreale og alpine områder

 • Åker og kunstmarkseng

 • Kulturmarkseng

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Vektor ukjent

  (Pågående)