NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Gasterophilus intestinalishestebrems

Ikke svartelistet

Potensielt høy risiko   PH:4a,1

Risikovurdering

a   Forventet levetid
Delkategori 4   Lengre enn 1000 år
b1  Spredningshastighet
Delkategori 4   Mer enn 30 km/år
c   Naturtypekolonisering
Delkategori 1   Mindre enn 5 %
d   Interaksjoner med truede arter/nøkkelarter
Delkategori 1   Usannsynlig
e   Interaksjoner med øvrige arter
Delkategori 1   Usannsynlig
f   Tilstandsendringer i truede eller sjeldne naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
g   Tilstandsendringer i øvrige naturtyper
Delkategori 1   Usannsynlig
h   Introgresjon
Delkategori 1   Usannsynlig
i   Vert for parasitter eller patogener
Delkategori 1   Usannsynlig

Invasjonspotensial

a Forventet levetid

Estimert nåværende bestandsstørrelse 1000
Basert på Estimert
Grunnlag for estimert nåværende bestandsstørrelse

Kvalifisert anslag.

Forventet levetid konklusjon Mer enn 1000 år
Grunnlag for forventet levetid

Kvalifisert anslag.

b Spredning

b1 Spredningshastighet

 • Kilometer pr år: 4
 • Grunnlag for estimert spredningshastighet:

  Transport av hester. Hester på beite.

c Naturtypekolonisering

 • Beiteområder for hest og staller.

Kriteriedokumentasjon

Hestebrems (Gasterophilus intestinalis) utvikler seg i fordøyelsessystemet hos vertsdyret i løpet av vinteren. På senvinteren og tidlig vår finner man fullvokste larver i dyrets avføring. Herfra graver de seg ned i jorden og forpupper seg der. De klekker etter 3 til 10 uker. Voksne individer er aktive fra midtsommer og utover høsten. Hunnene legger egg i hårene på hestenes bein, mage og skuldre. Eggene klekker etter 10 til 140 dager ved at hesten slikker på de infiserte hårene. Slik kommer larvene inn i hestens munn og borer seg ned i tungen i rundt 28 dager før de beveger seg til magen hvor de oppholder seg i 9 til 10 måneder.Arten har gått sterkt tilbake i Nord-Europa og forekommer sjelden i Norge. Den kan spre seg raskt i fremtiden, dersom forholdene ligger til rette for dette. Det er ingenting som tyder på at arten vil bli utryddet fra norsk natur innen de neste 50 årene. Arten har stort potensiale for etablering og spredning i Norge, men ansees å ha liten økologisk effekt. Arten er riskikovurdert i kategorien "potensiell høg risiko".

Først observert i Norge
Oslo (Christiania) og Odalen - 1850-1899
Første observerte etablering i Norge
Vet ikke
Naturlig opprinnelse
 • Asia
 • Europa Sør

Trolig eurasiatisk opprinnelse.

Kom til Norge fra
 • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
 • (c) Blindpassasjerer
Tidligere økologisk risikovurdering
 • Er risikovurdert i Norge

Inkludert i Norsk Svarteliste 2007 (Gederaas et al. 2007).

Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, produserer levedyktige avkom
Generasjonstid
1 år

Spredningshistorikk i Norge

Dokumentasjon for spredningshistorikk i Norge

Det finnes ingen gode data på eksakt utbredelse av hestebrems i Norge. Arten er imidlertid sjelden i Norge i dag. Den kan spre seg raskt i fremtiden, dersom forholdene ligger til rette for dette. Det er ingenting som tyder på at arten vil bli utryddet fra norsk natur innen de neste 50 årene.

Dokumentasjon for spredningshistorikk i utlandet

Hestebremsen har gått sterkt tilbake i Nord-Europa.

Naturtyper
 • Boreal hei

 • Kulturmarkseng

 • Kystlynghei

 • Levende dyr og dyrebo

 • ytre vev av pattedyr

 • indre vev av pattedyr

Hestebrems utvikler seg i fordøyelsessystemet hos vertsdyret i løpet av vinteren. På senvinteren og tidlig vår finner man fullvokste larver i dyrets avføring. Herfra graver de seg ned i jorden og forpupper seg der. De klekker etter 3 til 10 uker. Voksne individer er aktive fra midtsommer og utover høsten. Hunnene legger egg i hårene på hestenes bein, mage og skuldre. Eggene klekker etter 10 til 140 dager ved at hesten slikker på de infiserte hårene. Slik kommer larvene inn i hestens munn og borer seg ned i tungen i rundt 28 dager før de beveger seg til magen hvor de oppholder seg i 9 til 10 måneder.

Vektorer
 • Utilsiktet introduksjon - Med dyr og dyrefor

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100
 • Utilsiktet introduksjon - Med pattedyr

  (Pågående)
  Hyppighet
  Tallrike ganger pr. år
  Abundans
  > 100