NB! Dette er risikovurderinger fra 2012.
Se den nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista2018

Trachemys scripta

Ikke svartelistet

Arten er ikke risikovurdert

Bakgrunnsinformasjon

Trachemys scripta finnes utbredt i Tyskland, Frankrike og England m.fl., og av og til i nokså stor tetthet (f.eks. i de store, tyske elvene). Arten er også påvist i naturen i Danmark og Sør-Sverige. Alt dette er dyr som er blitt holdt i fangenskap og som senere er sluppet fri eller har rømt. Formering er påvist bare i ytterst få tilfeller i Sør-Europa, bl.a. i Po-elva i Italia. Det er tvilsomt om denne arten vil kunne reprodusere vellykket i Norden, selv i et 50-års-perspektiv.

Først observert i Norge
Bergen m.fl. - ca. 2009
Naturlig opprinnelse
  • Amerika Nord

Trachemys scripta stammer fra sørøstlige USA og har gjennom mange år vært et svært populært vivariedyr i Amerika og Europa. Arten holdes fortsatt som hobbydyr i Norge. Av og til rømmer dyra, eller de blir sluppet fri.

Kom til Norge fra
  • Opprinnelsessted
Årsak til tilstedeværelse
  • (a) Bevisst introdusert/utsatt
Tidligere økologisk risikovurdering
  • Er risikovurdert i Utlandet
f.eks. Danmark
Reproduksjon
Har seksuell reproduksjon
Reproduktivt stadium observert, men produserer ikke levedyktige avkom
Generasjonstid
30 år